Teenused

Projekteerimisest kaevetöödeni

Metsamajandusega seotud tööd

 • Võsalõikus giljotiiniga, materjali väljavedu, hakkepuidu purustamine.
 • Metsasihtide tasandamine, metsateede ja laoplatside ehitus
 • Maaparandus süsteemide terviklahendused (projekteerimisest kaevetöödeni),
 • Metsamaast haritava maa rajamine: kändude juurimine, -likvideerimine, hilisem haljastus.
 • Maapinna mätastamine

Kaeve- ja pinnasetööd

 • Kaablitrasside kaevamine ja paigaldus
 • Erinevad haljastus-ja planeerimistööd
 • Kraavide kaevamine
 • Tiikide rajamine
 • Truupide ehitus
 • Hüdrovasaraga purustamine

Teede ja platside ehitus

 • Metsateed
 • Sissesõidu teed
 • Parklad
 • Alusplatsid
TOP